Denizli Yaşam Koçluğu

İlaç Mübesseliği Eğitimi

Denizli İlaç Mübesselliği Eğitimi

İlaç Mübesselliği Eğitimi

İlaç Mübesseliği Eğitimi

Tıbbi satış mümessili; medikal firmalar tarafından üretilen medikal ürün, tıbbi cihaz ve ilaç gibi malzemeleri sağlık ocağı ve hastane gibi kurumlara götürüp pazarlamasını ve tanıtımını yapmakla görevli olan kişiye verilen isimdir.

İlaç Mübesseliği Eğitiminin İçeriği

İşletme Faaliyetleri - Üretim ve Yönetim - Üretim Yönetimi - Stok Kontrolü - Pazarlama Yönetimi - İlaçların Sınıflandırılması - Fiyatlama - Tutundurma -Etkili İletişim - Finans Yönetimi - İletişim - Meslek Ahlakı - İletişim Türleri - İletişim Araçları - Kendini Tanıma - Kendini Geliştirme - İletişimde Kuralalar - İş Hayatında İlişkiler - Etkinlikler - İlaç - İlaçların Adlandırılması - İlaç Kaynakları - Dağıtım Kanalları - Temel Farmakoloji Kavramları - Ürün -Lokal Uygulama Yolları - İlaçların Farmasötik Şekilleri - Farmakokinetik -Farmakodinami - Sistemik Uygulama Yolları - İlaç Etkileşimleri - Reçete Çeşitleri - İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler - İlaç Bağımsızlığı - İlaçların Veriliş Yolları - Dayanıksızlık Reaksiyonları - Reçete - Kelime İşlemci - Akut Zehirlenme Tedavisi Sunu Hazırlama - Proje Hazırlama - Elektronik Tablolama - İlaç Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlaç Mübesseliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

En Az Lise Mezunu Kişiler Katılabilir!

Eğitimi Al